Waalwijk, Tuinstraat 1


OBJECTOMSCHRIJVING
Dit complex is in 1999 gebouwd voor een schoenenbedrijf. Inmiddels zijn er meerdere bedrijven actief in het complex en is er nog een deel beschikbaar voor de verhuur. Het hoge magazijn is zelfs voorzien van magazijnstellingen. Er zijn 4 loadingdocks te gebruiken met een mooi ruim crossdocking deel ervoor. Ideaal voor fulfilment van pakketten o.i.d.

Het andere deel van de bedrijfsruimte wordt gebruikt door een groothandel in schoenen (eigen hal). De logistieke stromen zijn gescheiden. 

WAAR IS HET OBJECT GELEGEN?
Het bedrijventerrein “Haven” ligt ten noorden van de A59. Naast een uitstekende ontsluiting via het wegennet beschikt de haven van Waalwijk door een verbinding met de Bergsche Maas over waterverbindingen met bijvoorbeeld Rotterdam en Duitsland. Dit bedrijventerrein is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste bedrijventerreinen in de regio, zowel in oppervlak (279 ha) als werkgelegenheid.

HOE IS DE BEREIKBAARHEID?
Waalwijk, een gemeente met circa 45.000 inwoners, is gelegen aan de Rijksweg A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Breda. De rijkswegverbindingen met Rotterdam, Gorinchem en de Rijksweg A2 zijn zondermeer goed te noemen

WAT HUUR IK?
Er is nog circa m² bedrijfsruimte beschikbaar bestaande uit:
– circa 500 m² bedrijfsruimte (6 meter vrije hoogte)
– circa 2.000 m² hoge bedrijfsruimte (12,50 meter vrije hoogte) inclusief gebruik stellingen (circa 6.400 palletplaatsen)
– Circa 1.100 m² bedrijfsruimte (crossdock bij de overheaddeuren) met een vrije hoogte van circa 6 meter

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

HOE WORDT HET OPGELEVERD?
De bedrijfsruimte wordt opgeleverd in de huidige staat inclusief:

– Max. vloerbelasting circa 2.500 kg/m²
– Vrije overspanning circa 16,5 meter
– Inductielijnen in de gangpaden
– Verlichting
– Verwarming
– Brandluiken en brandblusmiddelen
– Alarm;
– 5 loading docks beschikbaar van de 7;
– Betonvloer;
– Krachtstroom;
– Led-verlichting;
– Gasheaters / CV-verwarmd.

Mogelijkheid tot uitbreiding op naast gelegen perceel of extra parkeerplaatsen.

WELKE DIENSTEN KRIJG IK GELEVERD EN WAT KOST DAT?
De servicekosten bedragen € p.m. per m² per jaar excl. BTW

WAT IS DE HUURPRIJS?
€ 75,00 per m² per jaar.

IS ER BTW VERSCHULDIGD?
Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

HOE LANG KAN IK HUREN?
In overleg nader te bepalen.

HOE LANG IS DE OPZEGTERMIJN?
In overleg nader te bepalen. 


WANNEER WORDT DE HUURPRIJS GEÏNDEXEERD?
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumenten-prijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

WAT IS DE BESTEMMING?
Het object valt binnen het bestemmingsplan “Bedrijventerrein”, vastgesteld op 20 november 2014, waarin het de bestemming “bedrijventerrein” heeft gekregen met de aanduiding “milieucategorie 2 tot en met 3.2”. Voor een afschrift van dit bestemmingsplan kunt u contact met ons kantoor opnemen. Raadpleeg meer op www.ruimtelijkeplannen.nl

HUURBETALING
Per maand vooruit.

MOET IK EEN ZEKERHEIDSSTELLING AFGEVEN?
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting. Deze zekerheidsstelling dient te worden gesteld voor de sleuteloverdracht.

Foto Tuinweg 1 Waalwijk3

Bij al het aanbod geldt:
– geldbedragen zijn excl. BTW
– een bankgarantie ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met BTW
– aanvaarding in overleg
– de huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na de ingangsdatum, worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle Huishoudens (2015 = 100), zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)